top of page
Ara

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI

Osmanlı Klasik Dönemde Gümrük Vergisi Sistemine Genel Bakış Osmanlı İmparatorluğu’nda tanzimattan önce gümrük vergileri, dahili ve harici...

UZLAŞMA MI? YAPILANDIRMA MI?

23.03.2023 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ...

GEÇİCİ İHRACATTA SIRADIŞI DURUMLAR

Geçici bir süre için yurtdışına gönderilen ve bu süre zarfında herhangi bir değişikliğe uğramadan Türkiye’ye geri getirilecek olan...

TARİFE YORUM KURALLARI

YORUM KURALI 1 Tarife, uluslararası ticarete konu olan eşyayı, Bölüm, Fasıl ve Tali Fasıllara ayırarak sistematik bir şekilde...

1
2
YAYINLAR & MAKALELER: Blog2
bottom of page