top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıGÜMRÜK MEVZUATIM.COM

ALT TARAFI AHŞAP PALET DEYİP GEÇMEMEK LAZIM…


- İhraç edilen ürünlerde kullanılan ahşap paletlerin, ISPM 15 Logosunu taşıması zorunludur. (Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik (25.05.2019 t. 30784 s. R.G.)


- 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet - palet kaldırıcılar Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P'li birden fazla kullanıma uygun ambalaj malzemelerinin, İthalat Rejim Kararının 2 ve 7 inci maddeleri kapsamında kullanılmış olarak ithaline izin verilmemiştir. (Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44256321 sayılı yazısı)

- Ahşap paletlerin geçici ithal edilmesi mümkündür. Geçici ithal edilmiş paletler yerine aynı tür ve kıymetteki paletlerin ihraç veya yeniden ihraç edilmesi halinde geçici ithalat rejiminin sonlandırılması mümkün bulunmaktadır.(Genelge No: 2010/10 (Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler hk)


- İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle Geçici İthalat Rejimine tabi ambalajların ithalatı, 27.02.2004 tarihli 25386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğ’in 3.1.6 maddesi uyarınca damga vergisinden istisnadır.


- 4415 (Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar: (Kontroplak veya kaplama tahtasından yapılanlar 4415.10.10.00.11 ile sıkıştırılmış ahşap parçalarından imal edilmiş ve ısıl işlem görmemiş ahşap paletler hariç)) GTİP de yer alan bu ürünlerin serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük bölgesine girişi ve transit rejimine tabi tutulması ile serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük bölgesinden çıkışı Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında resmî kontrole tabidir. Bununla birlikte;


a)Yurtdışından getirilen ve bitki sağlığı kontrolü yapılarak serbest bölgeye girişi yapılan paletlerin tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde bitki sağlığı kontrolü yapılmaz.

b)Türkiye Gümrük Bölgesinden serbest bölgelere veya bir serbest bölgeden diğer bir serbest bölgeye girişte bitki sağlığı kontrolü yapılmaz.

c)Türkiye Gümrük Bölgesinden veya bir serbest bölgeden bitki sağlığı kontrolü yapılmaksızın diğer bir serbest bölgeye girişi yapılan paletlerin tekrar Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde bitki sağlığı kontrolü yapılmaz.


- Ülkemize giriş yapmak amacıyla eşya beraberinde gelen ISPM-15’e göre işaretlenmiş ahşap paletlerde, Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz.


- Serbest bölgelere eşya beraberinde gelen ve/veya gelerek biriken ISPM-15’e göre işaretlenmiş ahşap ambalaj paletlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde Bitki Sağlık Sertifikası aranmaz. (Bitki Karantinası Yönetmeliği (03.12.2011 t. 28131 s. R.G.)22 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Yazı: Blog2 Post
bottom of page